Arriba la floració de la vinya

Durant el mes d’abril s’inicia la floració a la vinya, apareixen els primers tons de verd, comencen a realitzar-se els primers tractaments preventius en el ceps per combatre malalties de la planta, s’aireja i abona la terra, es comença a despampolar. Estigueu atents als nostres stories i veure-ho la diversitat de feines que fem a la vinya aquest dies. Nosaltres saben que quan millor es cuida la vinya, millors vins el·laborarem, així que estem a tope mimant-la!!!

Search